breed glimlachende vrouw aan thermostaat
breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankkeuring
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv | schouwkappen | mazouttankeuring
breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt

schoorsteenvegen | onderhoud cv

schouwkappen | mazouttankeuring

breed glimlachende vrouw aan thermostaat
schoorsteenveger hasselt
schoorsteenvegen | onderhoud cv
schouwkappen | mazouttankkeuring
Ga naar de inhoud
mazouttank keuren Zonhoven


groene mazouttank onder huis in zonhoven

Beste prijs keuring mazouttank Zonhoven door bevoegd technicus
Voor ondergrondse mazouttanks tot 6000 liter voor particulieren dient dit om de 5 jaar te gebeuren.


De tank wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van water en slib,
De werking van het overvulbeveligingssysteem (fluit),.
De werking van het lekdetectiesysteem, indien aanwezig.
En er wordt een dichtheidsproef gedaan.
Indien de tank voldoet aan de wettelijke normen, ontvangt u een groene dop en het conformiteitsattest, geldig voor 5 jaar.

Nieuwe klanten in Zonhoven worden gecombineerd met bestaande klanten, dus geen extra verplaatsingskosten.


Hebt u een conformiteitsattest nodig voor uw bovengrondse stookolietank voor de verkoop van uw huis?

lees meer over de wetgeving stookolietanks


Terug naar de inhoud